'WlMWW ° Oserdou o Pilica °Podzamcze -19i4 X o Rawaruska 1914 [VCl .) Rottenhan °0 LEMBERG 191h tWoKornice maqierasfgig' Zurauniki © PrzemqsLanq tteusanßec o Qorlice Prqslop .. Baliqrod ^Rubne _ o Tj9; Buk^\ Slanislau TLumacz Holomea 0Pok>*j< Qelatyr* 0-19-16 &r*$truby sozen ktSoUL <??* 1915/16 '±mte. Santo 4Qjc ?*Temoua 7yie? * 0 Cernizza 1915 4 Tajiihrib 1916 - *9/7 ^TRIEST r Sacile XoneqliaHo _ Of9Yö ü>< Jk Comuni Roveneto 1916 YENEDIft