oPiUca °Podzamcxe «9*4 ° Oserdou o Hauaru&ka L \ 4 Stadel kJ Rotienhan ° O EEMBERG ► a3^5o Kornice laqieray^j^— r*?ne / lj Zurauniki © PrzemqsLanq tleusanßec oforlice Prqslip Baliqrod o Slanislau TLumacz oPoioicrarrujPV^ <^1916 BTSSirubq $elalyn< \ozen jc°Sata 5«* -MS/jZ 'LmU. Santo sojc y © Temoua ■* o cernizza 1915 A Tajlihrib 1915-1917 ^TRIEST r SadJe Xoneqliafto Comimi YENEDItt