HISTORIES BOHEMICA. 8? re.Adextrcmu.msi ddcerttm die Sigtsmundus duxi* Urn ferret deditio promijsdtuerm ed lex ddiunflti ut ueniente Sigismundo Vijsegrddenses prorsus quiesce=s rent. Affuit inter die diku, imperator,ignamfy condi tiois locum ingrefius dr dm sub drœ, in quo scale dbob sefiis defendi poter dt: cum iUi ddtdm fide obseruafsent, inuasus repente d Pragenfibus, ingente perpessus fird* gem,rebus tnfedis retro abijt.Ceddcrunt ex Mordtihs xiiij. proceres,ex Hunger is exter isfy gentibus qpluri* mi,arx Prdgenfibus deditu. De multis prolijso- uittvrijs lohdnnis Zischœ. CAW T. XL1III. / ~P ischd dm b<ecfiunt,Booslau regulum,cui Cy* jf Jgneocognomensuit,quimltisantedcladibus horeticos dfsecerdt, in oppido suo munitifimo ui cepit V in hœrejim sudm pellexit. Qui dd Kethium pducis pod annis dm horeticorm copias dudt uulnerdtus in terijt. Erant in territorioPelzmenfi complurd cœno« bid,opibus V firutturis insignia,ex qbus Zischd quin A combufiit.ln monafterio uero Cldronenst,quod mu= nitiusfuit,praesidium posuit.Huic Sigtfimndus exerei tum ddmouit: Zischd dutem in em copids ducente,tur pisuge recefiit, nec diu potted Bohemia quoq; reliquit Zischd dd Velzmrn duxit. Sed cum duitatem cegregie defensam expugnare desperaret, vade soluens Comita uiam petijt,nonpdruinominis oppidm.Quo ui capto populares msmdotibw in œdibutligneis reclusos