EPICTETI STOICI ENCHIRI- « DION. Qu<e m nobis fint,qu<e'ue non: qualia'ue qu<eq;fint. Caput I. B Ortvm,qu<e funt,par tim in nobis efl,par tim nonefi. j n nobis φ opinio,conatus* appetitus, declinatio, er (ut uno dicant uerbo) quacunq; noftra funt opera. No funt m nobis,corpus,pojfefiio,gloria,principatus, er uno uerbo, qutcunq; nojlra opera non funt. Qu<eigi turin nobis funt,natura funt libera,nec qu<e prohibes vi impediri'ue pofint. Qn<e in nobis non funt, ea m beaUa,ferua,er qu£ prohiberi pofimt,at<j; aliena. Quid ex eortm qu<enoftra,quce'q; aliena fint, ignoratione,notitiaq· eueniat. Cap. II. S I qu£ natura funt libera, ferua putabis,&alie ­ na qu£ funt,propria, impedieris,dolebis,turba ­ beris, mcufabis deos atq; homines. Si uero quod tuii eft,id folum tuum effe putabis, eralienm quod reue ra eft alienum: nemo te coget unqua, nemo prohibes bityneminem culpabis,nemine accufabis,inultus nihil ages,nemo te kdei,inmcmnon habebis.