\ zustande. 2 Wetter im Frühjahre. 5 heimlich MlaöMg. äst a Freib an bö Vögaln, An'n Dögaln eahn G'sang, Aft wirb ba bon ins herobrn UUVeil a nöt lang. Unb g'fallt's ba, wann b'wiesna völli g'scheckat aussehng, Kimm aufa, bon ins ba Bringt's ba Herrgott schon z'weng? Unb g'fallt's ba, wann's wassa Wier a Fruehwöba ^ braust, Unb in Walb banst, wann's hoarnlö," Um bi uma rauscht; Unb g'fallt's ba af b'Nacht, Is ba Xjtmmö voil Stern, Kimm afa, bös olls Kannst ba anschau'n unb Hern.