Die ö.-u. Offensive in Galizien und Wolhynien vom 27. August bis 18. September 1915. Skizze 31. Xotodziefe Marriew/cze 0 Okonsk Czartorysk o \\ kowosioflu Kaszöwka yKuHwMcze ^ ^Z^7K.D.\\ 7 L&rafmörka >£*«<&»' m Vsr . Bere&icmy Posto/no YTrosaartiec _ i : Ä .uerazno / KarpHvwk iö u k tuboml Perespa 'z., wozysfcze SiernikL Uchanka ’ubienka Makowicze r»r]n 0 ix ^iadjmi r Wofyifek Chorocboryn( rt { lut ^ obokaczo ’vl. \¥^—X./^^E7 Potonna-Görka 1 \ z / gjr J Szu PIT18Vg\ S^n/uchy Strzelceo ^oze6 Wqjsfatvice ferzf/ß urrt ^Kiwercy Wetvar? Moniarycze y Zadubceo Grabowiec JAo^ Hrub'iesz C S/ipcze <</ c ? r/a^w/ öZ. Moszkow O I täastomence Zry/mv\A \ Jwan/e * Muram l»/vl o Steniatyny, | #*0 Gorochöw • n./fi ^ (Vä*»'"15 -»X . A*-\As" Strumiiovva'ud ^YX/lfl^ks. Sokbh somaszow ixt/ii!?**4 °Uhr?öw Sopam Krzemieniec flawaftusk xixW% W Zofkiew (Kps.CziM /iV O Mem/ro» vyierow °ien/aki Starzyska ''ßiatykamien krasr?e, Jatvoröw Grodek Zaiozc ojftoczöv^** °Mszaniec ßoweSi "X —X— 11 '^ytebordn' \ ö.u.19.f\\TARNnpn AX/UlllL ••Av > ; KjiirtA ' xa.,m..iV, wv Zamfonki ßoJzanka 7L48LB \Y . _ -_.va4oP=ä0'(5:4 \ g SChall^V \¥u.55.k£Vrembowla n. 1 2>ß , > \g 'A rjfomamo. Htybranowki Mar-\| Brzezan dejow °Skafaf Östron oüublany o Meden/ce ChodÖrb Tefsardw .ydaczö oftuda -ZkßczdW. xütSteY SoMrP^e t HaliCZ !Lisom'ce _ o ^f Kolno, Jamn. Stanislä prtrj. yqßurkcwbPK \ Podhajce; y ö.u.131. X < Irefiorow Drohobycz0 (48.R.)yato.R.t^r7^ ^ o DobropoIiP* pfc. o oorysfaw a v uubropgh i : Sa*^ 36! 'rfL Buczacz %rojaatyn \jA Jg *(o °Jazhm'ec \! 8.H.D Henn v K llio30^ :ns^ Vdzanöw Kossöw Czontköw 'ftozhurcze *Qy,zn,0 hemen IV. Sfe/Jungen u. Truppen/ertei/ung am 26.8.15.abcls. psnverzy ■zeßti/ica -iriqut- (Kps.Krautwald (IV.) GrHenpiquez^^'^i 71.7J5.abds. Erreichte Linie " Bei der öst.ung. 1.,2.,kund 7 Ottynia oHawryföwka VaMrna Tfumaczvk anczyn<^3ficGzaiZfn Horoden^^&^'.UJ7S Jasienövro/ny Borvscfwutz 'SZOWC enigm Ta$tawna okfrz/nffi kpoi^fo^tz Kord le/atyn ^od/afyn sich ausschließlich östung. Truppen 60 km Zu: Der Weltkrieg 1914 — 1918. Achter Band. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung verboten. Verlegt bei E. S. Mittler & Sohn, Berlin.