Der Vormarsch auf Brest Litowsk. 22. Juni bis 26. August 1915. Skizze 24. s* • » f 1) ij 1 —f) O ""O \ Bielsk Gajno*kc&>-aj 9. - y i Forst ^rewiy ot Bialowiez •■■■"• Ä*». QJV}.. a. ». 9. - 0 Q ’-Kx" o Szereszm a. 9.. o 258.% 26.8. Wertfetr/bzeKÖV6SS 21.8.H JU*4s$fviii JE ... xsl Niemmow kL-JVL ^ Czuchöw V. Z V'jUds,,. I vf"— 15.8.X *>• Janö^ X^Ric^Ox—XXIIJwr^j \ ^4\ /X.R.S // ^/^rX^\RvC.A*re»*e Erläuterung: 25.6 15. 8 16. 8 17.8 S/eJec ereza- tm Vormarsch erreichte Linien .HH.F-H.k-H drmeegrenzen Pruzana artuska — K/eszcz °Malecz ^-Stuka ‘Ile XXII R.üeuische \ ^>0Ö.U.VI. Chomsk° _ . o ßezdziez jenfeb-Litowsk S/em/a^t o ßerezn/ak/ {Truppen ÖsZerrung) Drohiczyn ßrohiczyn Horodecni Antopol =^9 - W- — ranistoror Katuszyrt Nowo Minsk ° Siedlce ESTDJDWSK Bes k. Miendzyr V Suvm. ™i T ( P\ " a./u^ä || / «/. AJts o Gar wo/in Kamien- oKoszyrskt y°° ^ctdzyri Ossöwnoo Hocko vano Ne 47. R. UcfwirP / 47.R7 / / 022 n Lutormr-E 4^fin”xxxxi.R 5.8X MvE & D Vfesk. tenczngXxX " Ge^°^ Janow&cJ) ( ;r" X o ZpKazimierz\ niRIIN< 1>\ ff lUgiv' •„lXa Pawlow Ö.U.IX. ö.uAlv. fea/nwi OpatkoMce Kövess Lubom/ Zivolen o TurXl\ K.K.H. (5,cüjA.,u.T1.) Makom'cze ( Oorochu /ep/e/ow Zmyjomska J;skupice\*113Ä. o Oyt±*Tra*'/7/k/ Chofm XXXXIJ\N^^j>/7><7 Czern/e/öw r/a fmIC Bua »t* rzecho* oK/sie/in Sienro 7 , o Zemborz Strze/cw Matczß «M*^^~wÄ,>wb)yrisko Hrub^^o^/g^O ^ v/.M.t.. ^ BeSkrrlbhnuzi'nXSMarkostatv ^ ' n 25JR Masfvmehce/ 7XJX///Wz Zabdf'orce _ soic n LGer- mSS / hh \ Ri irt|(xxivy * Ml ssvffifa wT) oSten/atvnvA oGorochöiv ÖXJ.IKpycbä^a 'KrzGzo/pn^^dmo Krasn 7 o <% oE.°nm cm o Jözeföw Ö.U.VIIL \r//aszkoMce Urzendöw o 5^ 0 ^ 47.R. Tar/ör ml « ö.uJ(. o^^nik ö-uAIV. ö.u.XYILl™^X Ostrowec otokacze oSwin/uchy }embno zarow Turobin^h /ßZgmchost oOpafötv ‘ij q ö.u.liSS^17'” "4^ oSteniafyn E3Sokal ^ XXXXI.R.2'" ^ □. Ö.U.IL,,, —^p/Crystyropo/ 103. Jwamska o Klimontow o ßozwadi v Tomaszow g °Uhn6tv Ö.U.VHL Kneuss °Radziechöw nudnik ö.uJ(!V. TarnoyrOi Mfasto CeM* Ö.uXm?§~^o_ Piskorwice ° Gm** f~/ Cieszanö^ °Mok,dycznßfyZi„ ^XXII-R. G.Xyi. Kamionk Strumüowa Sien/etwa Starzyska o ßadomysi ostance aroslau Krakow/ec o U.TI.K.D. adworz, Rzeszow Jaworow Jardw\S? mb/ca fladyrmdK zamro \Xzern/a>va Medi LEMBERG Strzyzom. Grodek /emierzyqce ZEMYSL ßöbrka Zu: Der Weltkrieg 1914-1918. Achter Band. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung verboten. Verlegt bei E. S. Mittler &. Sohn, Berlin. fe<?; ifi?