377 Grosse Spender und Förderer A des Hilfsfonds. Ein goldenes Kapitel dér Wohltátigkeit. nagyobb adakozók és az alap támogatói. A jótékonyság aranyfejezete. Die Wohltátigkeitsaktionen des Regiments fanden allenthalben den grössten Widerhall. Das traurige Los dér Witwen, Waisen und Invaliden inspirierte die Seelen und hat die warme Teilnahme in klingendes Gold ver- wandelt. Es fehlt uns dér Raum, um allé Gaben zu quittieren. Wenn wir hier bloss die Betráge von Kronen 50.— aufwárts ausweisen, so ge- schieht dies mit dem Ausdrucke jenes Dan- kes, dér auch dér kleinsten Spende gebührt. Es sei betont, dass in dér Reihe dér grossen Spender viele Mannschaftspersonen des Regi- ,ments vertreten sind, was dér beste Beweis jener edeln Teilnahme ist, dér dér im Féld entstandene Wohltátigkeitsfonds sein rasches Emporwachsen verdankt. Az ezred jótékonysági mozgalmában min¬ denütt teljes megértéssel találkozott. Az özvegyek, árvák és megrokkantak szomorú sorsa megihlette a lelkeket és csengő aranyra változtatta át a részvét nemes érzését. Nincs helyünk minden fillért itt nyugtázni. Az az 1916 májusig befizetett 50 koronánál nagyobb adományokat közöljük csupán, a hálának azzal a kifejezésével, amely a leg¬ kisebb adományért is kijár. A nagyobb adományozók között — ezt hangsúlyoznunk kell — nagy számban for¬ dulnak elő az ezred legénységének tagjai — jeléül annak a meleg részvétnek, melynek a harctéren született jótékonyalap nagyra- növekedését köszönheti. Aman Josef, Apatin. K 5°*- Amberg Stefan .... « 5°-- Angeli Stefan « 50- Aladics Georg « 89.- Apatiner Sparkassa, Apatin « 100.— Arnold Josef « 50 •“ Ambrus Michael .... « 50* — Bábity Paul « 50-“ Bárdos Alexander . . « 60.— Báron Josef « 100.— Bauer Franz « 60.— Bauer Johann « 103.— Bauer Stefan « IOI.— Beiler Josef « 105- Beslits Peter « 85.- Blechl Wendelin .... « 80.— Bohner Johann « 80.— Bohnert Georg « 75-- Bohnert Josef « 80.- Bohnert Peter « 5°-- Brandt Wendelin . . . « IOI.— Burányi Stefan « 5°-~ Burghardt Lorenz.. . « 67.- Burghardt Johann . . « 5°-- Babic Anton von Lo- vinac, Gmjr « 5°*- Bácker Josef « 100.— Békefi Adolf « 50-- JBeck Johann « 50-- Bischof Johann .... K 50.— Brandecker Josef .. « 90.— Brandt Stefan, Gádor « 50. — Bruck Michael, Buda¬ pest « 50.— Budanovics Anton .. « 50.— Budimácz Martin ... « 50.— Bung Mathias « 500.— Csauth Josef « 80.— Csorba Márkus, Mély¬ kút « 60.— Csőke Andreas « 250.— Czivrity Lázár « 79.— Csauth Johann .... « 105.— Csiszler Paul « 50.— Czundel Josef « 105.— Deák Johann « 85.— Dinyés Kari « 100.— Dobis Michael « 50.— Dr. Danninger Adam Stadtfisikus,Zombor « 100.— Davidov Simon .... « 100.— Ditrich Jákob « 50.— Ditrich Pál « 50.— Dobler Péter « 62.40 Dzsida Anton jun, Gádor . « 50.— Ergebnis des Parkfes- tesam 12 Juni 1916 K 11524.51 Ergebnis dér Kriegs- bilderausstellung.. « 3004.64 Eifried Anton « 50.— Elgetz Franz « 50.— Evinger Kari « 50.— Faddi Ludwig « 100.— Farkas Johann .... « 100.— Fernbach Kari von Apatin u. Frau .. « 1000.— Feszler Johann « 102.— Finta Johann « 60.— Fleckenstein Josef .. « 50.— Franck Andreas ... « 102.— Fradi Johann . « 50.— Fradi Josef « 100.— Franzwa Jákob .... « 103.— Farkas Benedikt ... « 50.— Fehér Andreas « 50.— FindeiszJohann,Gádor « 50.— Főik Peter, Gádor .. « 50.— Forrai Desiderius, Di¬ rektor, Czegléd ... « 200.— Franczovszky Georg, Zombor 200.— Dr. Frank Salomon, Budapest « 200.— Frankfurter Náthán « 50.— Fratics Josef « 100.— «