Útban a tábori konyha. Die Fahr- küche in Bewegung Akik nem fegyverrel harcolnak. Mozaik a frontmögöttiekről. Kint a fronton nincs különbség az első vonalban harcolók és azok között, akik fegy¬ vertelenül teljesítik szolgálatukat és fontos munkájukkal az első vonal teljesítőképessé¬ gét emelik és annak kivívott sikereit teszik teljessé és maradandóvá. A szanitéc, a szám¬ vivő, a szakács, sőt még egy civilkocsis is baj társ ott kint. Csak messze a «hinterland» mélyén, stratégiailag biztos kávéházif asz¬ talok mellett szokták a vitéz felmentettek és az untauglich oroszlánok megvetni és rossz élcekkkel elintézni a front másik vonalában küzdő fegyverteleneket , . . Ott kint tudják, mi a sebesültnek a szanitéc, mi az éhes bakᬠnak a menázsit hozó «zsiros szakács», mi az iroda, ahol egyéb földi jók mellett a «lénun- got» meg a szakácsművészeket dirigálják, még a «muzik»-ról is tudják, hogy nemcsak fáradt csapatokat vidámít lelkes indulókkal, hanem szanitécszolgálatot teljesít és szeretettel gon¬ dozza a harctér szomorú temetőit .... * Radziojován történt ... A falu egyik fele az oroszé, a másik a miénk volt. Az első zászlóalj öt napon át a húszfokos hideg és az ellenség állandó tüzelése mellett hősiesen állta a kárpáti harcok minden gyötrelmét : ette a jéggé fagyott húst és kenyeret, melyet csak egész éjjeli út után apró hegyi lovakon lehetett egyszer napjában odaszállítani, tűrte a hideget, melynek iszonyatait a hóban kővémeredett néma holttestek kiabálták a megpróbált emberek fülébe ... És mindezek után támadásra indúlt az oroszok első állásai ellen és kiverte az orszokat ... A rémes éjsza¬ kákat szivettépő halálos ordítások tették a borzalmak fészkévé . . . Nem lehetett éjjel egyebet hallani, mint a szenvedések minden skálájával ordítva, kiáltva, elhalón, suttogva: -— Szanitéc . . . Szanitéc . . . A falu egyik házában, melynek egyik sar¬ kát gránát robbant ás zúzta szét, oldalfalait srapnellhüvelyek hasogatták — egy huszon¬ négy óra alatt több mint háromszáz sebesül¬ tet láttak el Miskolczy orvosönkéntes őr¬ mester és Koch szanitécőrmester vezetésével az első zászlóalj szanitécei . . . Nyolc ember kellett a meredek, hóeste hegyoldalból egy- egy súlyos sebesült szállításához ... És hordták a szanitécek halálmegvetéssel . . . A harmadik század négy szanitéce megsebe¬ sült, míg a hegyoldalon jajgató baj társat és utánuk megsebesült négy szanitéckato- nát sikerült lehozni az ötödiknek . . . Bent a kötözőhelyen egy huszonnégy óráig pihe¬ nés nélkül folyt a munka s a háromszázadik sebesültet ép oly gondosan kötözték, mint a legelsőt . . . Mikor az egyik hordágyról fel¬ emelték a takarót —- egy jéggé fagyott nyögő vértömeg vált láthatóvá . . . Tegnap láttam ezt a vértömeget... Egészen jóképű baka. Az¬ óta másodszor ment el a marssal . . . Kereste a Miskolczi kadét urat, mert meg akar neki valamit köszönni. . . Ezt a valamit úgy hív¬ ják, hogy élet ... És ott a Kárpátokban olcsó volt ez a drágaság. . . * Homonnától Jablonkiig egy kerekektől agyonszántott, hatvan kilométeres úton csak szekerek jönnek-mennek. Balról mennek, jobbról jönnek ... A végtelen kocsisor egy kis szimpla mozaik a monarchia nemzetisé-