AussichKaus d.em Tric-hter. —' Kilátás a tölcsérből. Tri chtersprengung. — 18. April 1916. — Mit dér Übernahme dér Stellungen bei Hladki am 12. April 1916 wurde dem Regi¬ ment eine Aufgabe zuteil, dér es jetzt zum erstenmal seit Kriegsbeginn gerecht werden sollte : dér Minenkrieg. Vergegenwártigt mán sich den moralischen Eindruck, dem die Besatzung des durch fort- geschrittene feindliche Minenanlagen be- drohten Abschnittes begreiflicherweise un- terliegt und erwágt mán die möglichen Fol- gén einer gross angelegten feindlichen Spren¬ gung, an die sicb unmittelbar ein gut vor- bereiteter starker feindlicher Angriff an- schliesst, so erkennt mán, wie notwendig es ist, sich die Initiative zu wahren und dem Gegner zuvorzukonimen. Etwa 1 km südwestlich dér Dorfes Hladki, an derselben Stelle, wo die Russen bereits in dér Nacht vöm 22. auf den 23. Feber 1916 eine grosse Sprengung vorgenommen hatten, konnte am 16. April 1916 aus verschiedenen Wahrnehmungen geschlossen werden, dass die Russen eine neue Sprengung beabsichtig- ten. Oberst Glöckner verteilte unverzüglich allé Dispositionen, um die Besatzung des Abschnittes Toutry einerseits vor einer Über- raschung zu bewahren, anderseits aber dér beabsichtigten feindlichen Sprengung zuvor- zukommen. Zu letzterem Zwecke wurde am 17. April begonnen, die eigenen, bereits bis unter die russische Stellung vorgetriebenen Stollen zu laden. Diese Arbeiten bewirkten die dem Regi¬ mente für den Minenkrieg zugeteilte Sappeur- Kompanie 6/2 und eine ebenfalls dem Regi- Nordrand des Trichters. — A tölcsér északi része. Tölcsérrobbantás. — 1916. április 18. — A Hladkinál levő állások elfoglalásával 1916 április 12-én ezredünk eddig még nem ismert, különleges harcmodorral ismerke¬ dett meg : az aknaharccal. És az ezred, mint mindenütt a világháborúban, itt is fényesen megállta a helyét. A képzeletnek is borzalmas aknaharcban, hol a robbantás rettenetes fizikai és erkölcsi hatását még gyalogsági támadás is fokoz¬ hatja, a siker és győzelem egyik előfeltétele a kezdeményezés. Az ellenség megelőzése már félsiker. És ha ismerjük e harcok rémségeit, csak akkor méltathatjuk eléggé a résztvevők bátorságát és az elért eredményeket. Hladki falutól egy kilométernyire, azon a helyen, hol az oroszok 1916 február 22-én éjjel hatalmas aknát röpítettek a levegőbe — április 16-án olyan jelek mutatkoztak, hogy az oroszok új robbantást terveznek, Glöckner ezredparancsnok habozás nélkül adta ki pa¬ rancsait : egyfelől a Toutry szakaszt kell meg¬ óvni a meglepetéstől, másfelől az ellenséges robbantást meg kell előzni. Ebből a célból április 17-én az orosz állásokig előretolt tárnᬠinkat megtöltöttük puskaporral. Ezt a mun¬ kát az ezredhez beosztott 612. szapőrszázad és a császár német bányász század végezte el. A technikai előkészületekkel egyidejűleg parancsot kaptunk, hogy sikeres robbantás után a tölcsért megszálljuk. Mikor aztán