Die Übersetzung des Bugflusses. — 26. Juli 1915. — Gm. von Willerding, Kommandant dér 32-ten Truppendivision stellte dem Kriegs- album séin Portrait — mit dér Widmung : «Immer so, wie am 26-ten Juli I9i5» — zűr Veríügung . . . Natürlich war es auch früher so, schon bei Sabac, im náchtlichen Sturm bei Rumno, bei Grodek, auf den blutigen Kriegsschauplátzen Galiziens, Russischpo- lens, in den Karpathen und noch vor nicht langer Zeit bei Krukienice . , . Es war immer so! Die Dreiundzwanziger stellten stets ihren Mann, fielen — wenn es sein musste — auf dem FJde dér Éhre und erwiesen sich auch dann als wackere Krieger, wenn die russische Übermacht sie mit unt er zu erdrücken drohte Immer wieder rafften sie sich auf. Die blut- getránkte Erde und die Seelen ihrer gefalle- nen Kamerádén verliehen ihnen neue Tat- kraft und frische Impulse. Es war dér 26-te Juli 1915 ... In Frie- denszeiten werden an diesem Tagé Anna- bálle arrangiert und im Palicser Parké tanz- ten die Schönen dér Bácska . . . Seit einem Jahre hat sich alles geándert. Es ist eben ein Jahr, dass unser Regiment zu den Waf- fen griff . . . Und heute — statt den üblichen Annaball abzuhalten — feiern die Söhne dér Bácska ein Jubiláum . . . Heute steht Alles unter Waffen und statt junge Madchen zum Tanze zu führen, wird den Russen ein Tanz aufgeführt . . . Wahrlich ein schönes Ju¬ biláum. Ein Feuerregen von Schrapnells erleuchtete den finsteren Himmel über Kamionka-Stru- milowa. Das am jenseitigen Bugufer be- findliche Dorf Zabuze brannte lichterloh! Das vernichtende Feuer unserer Artillerie verwandelte diesen kleinen Őrt zűr brennen- den Hölle . . . Leuchtraketen erhellten zu- weilen den Búg, wobei sich mitunter dér A Búg -átkelés. — 1915 július 26. — Willerding generális a 32-ik gyaloghad¬ osztály parancsnoka a huszonhármasok em¬ lékkönyve részére küldött fényképet e sza¬ vakkal dedikálta : «Mindig úgy, mint 1915. évi július 26-án!». . . Hiszen úgy volt már Sábáénál, a rumnói éjjeli rohamban, Grodek- nél, Galicia és Oroszlengyelország véres csatamezőin, a Kárpátokban, aztán épen pár nappal előbb : Krukienicénél . . . Mindig úgy volt : a 23-asok becsülettel helytálltak, meghaltak s becsületes katonák voltak akkor is, mikor rémítő túlerejével koronként le¬ taposta őket az orosz óriás ... És feltámad¬ tak újra. Mint Anteusnak új erőt adott nekik a vértől ázott föld, a beletemetett sok testvér lelke . . . Július 26 . . . Békeidőben ilyenkor Anna- bált rendeznek az árnyas fürdőhelyeken s a palicsi parkban táncolnak a bácskai szé¬ pek , . . Egy év óta minden másként van. Épen egy éve állt fegyverbe az ezred . . . És ma Annabál helyett jubileumot ülnek a bácskai gavallérok . . . Leányok helyett fegy¬ vert forgatnak, muszkát táncoltatnak . . . Igazán csodaszép jubileum volt . . . Kamionka-Sztrumilova felett a sötét éj¬ szakában srapnellek tüzes esője világított. Kissé messzebb Zabuze égett lobogó lánggal. A mi tüzéreink megsemmisítő tüzelése vál¬ toztatta át a kicsiny falut égő pokollá. A Búg szélesen hömpölygő vizét koronként világító rakéták fénye árasztotta el, majd meg a vak sötétbe őrült fénnyel hasított léket egy-egy fényszóró sugárkévéje. Mintha