Kurze Rast. — Rövid-pihenő. Laszki-Murowane. Reminiszenzen. Es gibt keinen 23-er Baka, dem dér Name des kleinen, verschmutzten galizischen Nestes Laszki-Murowane nicht einen tiefen Respekt einflössen würde. Heute wird bereits mit einem überlegenen Lácheln über Laszki-Murowane gesprochen, denn die Gráuel und Schrecknisse dér Gegen- wart stellen die furchtbarsten und entsetz- lichtsten Perioden dér Vergangenheit totál in Schatten. Jetzt fallen uns bloss die komi- chen Szénén und die abenteuerlichen Episo- den jener Zeit ein. Das Trommelfeuer war dazumal noch ein unbekannter Begriff, mán sagte einfach, dér Russe hat viel Munition und wir wurden gewaltig mit Munition über- schüttet. Ein mehrstündiges Geschützkonzert war uns jeden lieben Tag beschert. % Damals hatten wir noch Nerven für Grᬠnátén und nicht Fuchslöcher wie heute. Unsere damalige Kriegstechnik offenbarte sich im Heldenmut und dér Schlagfertigkeit unserer Soldaten. Die Stellungen dér Gegenwart sind mo¬ derné Festungen, Weltstádte im Vergleich zu den damaligen sogenannten Schützen- gráben. Wer hatte es damals geglaubt, dass mán auf 20 Schritte dem Feinde gegenüber wochenlang existieren und ruhig schlafen kann, wie dies zum Beispiel bei Toutry dér Fali war. Ein 30—50 cm tiefer, schmaler, primitiver Graben, wo mán sich weder ausstrecken, noch stehen, oder bequem sitzen konnte, stellenweise mit dünnen Baumstámmen über- deckt — das war unsere Stellung bei Laszki- Murowane. Vor derselben war dér Strviaz- Fluss und zog sich ein einfacher glatter Draht auf Pflöcken fest ausgespannt. Laszki-Murowane. Emlékezés. Nincs huszonhármas baka, akinek respek- tusa ne lenne — még a háború 27-ik hónap¬ jában is — e kis piszkos galiciai falu előtt, mert ha nem is volt ott személyesen, bizo¬ nyára hallott róla bajtársaitól. Ma már sok tekintetben fölényes mosollyal beszélünk róla, hisz a jelen borzalmai oly könnyen fátyolt vonnak az előbbi, bármily rettenetes időszakra is. Ma már inkább csak komikumai, epizódjai jutnak az eszünkbe, hiszen a pergő tűz e néven akkor még ismeretlen volt, akkor csak azt mondtuk, hogy sok muní¬ ciója van a muszkának. És volt is neki, mert a porciónkat naponként, még pedig a nap ugyanazon óráiban mindig meg is kaptuk; egy pár órai ágyuzene kijárt ne¬ künk minden áldott nap. Akkor még idegeink voltak a gránátok ellen, nem mint most rókalyukak. A harci technika nálunk abban az időben a bátor¬ ságban és harckészségben nyilatkozott meg. A mostani gyalogsági állás valóságos világ¬ város és modern vár az akkori ú. n. Stellung- hoz képest. Ki hitte volna akkor, hogy az ellenségtől 20 lépésnyire hónapokig nyugod¬ tan alhatik az ember, mint pl. Toutryban, Egy út melletti keskeny, lapos árkocska,30 cm mély, kezdetleges, hogysem kinyújtózni, sem állni vagy ülni, csak görnyedt ülő-fekvő helyzet volt az egyedül lehetséges, némely helyen 1—2 cm vastag deszka keresztülfek¬ tetve : ez volt a Stellung. Előtte a Strviaz folyó, de volt drótakadály is, még pedig