Am Marsche zűr Front. Das Regiment im Weltkriege. Kurzgefasste Geschichte. I. Die erste serbische Offensive. Das Regiment ging am 30. Juli 1914 auf den Kriegsschauplatz. Bis zum 14. August befand es sich am syrmischen Saveufer. Am 18. August passierte es nach anderthalb- tagigen Marsch die Sabacer Pionier-Brücke und zog in Sabac ein, wo es sofort ins Feuer kam und in hervorragender Weise den Mann stellte. Am 19. bestand es sein blutigstes Ge- fecht in Serbien auf den Misarer Hügeln. Am 24. August verliess das Regiment Ser¬ bien und ging mit Ldem IV. Korps auf den russischen Kriegsschauplatz. II. Die swei Offensiven in Gali^ien. Am 9-ten September zeichnete sich das Regiment bereits in Galizien im Gefechte bei Komarno und im heldenmütigen Sturm gé¬ gén das brennende Rumno aus, wáhrend das I-te Marschbataillon zűr selben Zeit in dér Grodeker Schlacht mit Bravóur kámpfte. Kurz darauf bestand es das blutige Gefecht in Horbace . . . Bei Laski-Murowane leistete das Regiment 26 Tagé, gegenüber einer star- ken Übermacht heldenhaften Widerstand. Dies war unser erster Positionskampf, wo trotz unserer primitiven Stellungen und Lauf- gráben die blutigsten Anstrengungen dér Russen erfolglos blieben. Zweimal drángten die Russen unsere samtlichen Streitkráfte zurück, wobei das zweitemal fást allé unsere dortigen Armeen sich über die ungarischen Grenzen zurück- ziehen mussten. In diesen schrecklichen, an Entbehrungen reichen Tagén hat sich das — Útban a front felé. Az ezred a világháborúban. Egy kis történelem dióhéjban. I. Az első szerbiai offensiva. Az ezred 1914 július 30-án vonult a harc¬ térre. Egészen augusztus 14-ig a Szerémség Szávaparti részein tartózkodott. Ekkor egy másfélnapi mars után, 18-án átvonult a sabaci pionir-hídon Sabacba, ahol azonnal tűzbe került és dicséretesen megállta helyét a legendás hősiességről tanúskodó napok¬ ban. 19-én volt a legvéresebb ütközete a misári dombokon Sabác alatt és 23-án bent Sabácban. 24-én az egész hadtesttel felvonult az orosz harctérre . . . II. A két galíciai offensiva. Az orosz harctéren Rumno-Komarno kö¬ zött az égő falu elleni éjjeli rohamban (szept. 9-én) tüntette ki magát először az ezred, míg ugyanaz nap az első menet¬ zászlóalj, a rendkívül véres grodeki csatᬠban tűnt ki. A túlnyomó orosz erők elleni óriási harcokban veszteségteljes csatákat vívott az ezred és mindenütt a legnagyobb kitartással és elismert vitézséggel küzdött. Nagy ütközete volt Horbace mellett, a San mentén. Majd Laszki-Murowane mellett 26 álló napig tartotta állásait a túlerő ellen. Ez volt az első álló jellegű harc, (október, no¬ vemberben) mikor is, dacára kezdetleges ár¬ kainknak és védőműveinknek, hiába volt az oroszuninden véres igyekezete. Két ízben szo¬ rították vissza az oroszok egész galiciai had¬ erőnket, másodszorra egész a magyar határra voltak kénytelenek seregeink visszavonulni... Ezekben a rettenetes nélkülözéssel járó na-