DEKOR1ERTE HELDEN. In diesem alphabetischen Verzeichnis ver- öffentlichen wir die bis 31. Márz 1916 de- korierten Offiziere und Mannschaftpersonen des Regiments. Frklárung dér Abkürsungeti und Signaturen. — A rövidítések és jelek magyarázata. Obstl. = Oberstleutnant — alezredes. Obstbs-A. = Oberstabsarzt — főtörzsorvos. Hptm. — Haupt- mann — százados. Reg.-A. = Regimentsarzt — ezredorvos. Feldk. = Feldkurat — tábori lelkész. Obit. = Oberleutnant — főhadnagy. Obrzt. = Oberarzt — főorvos. Ft. = Leutnant — hadnagy. Áss.-A. = Assistenzarzt — segédorvos. Fhr. = Fáhnrich — zászlós. Kdtt. — Kadett — hadapród. Asp. == Aspirant — jelölt. San. = Sanitáts — egészségügyi. Med. = Mediziener — orvosnövendék, i. d. R. = in dér Reserve — tartalékos. OíFz. St. = Oífiziers-Stellvertreter — tiszthelyettes. Stfdw. == Stabsfeldwebel — törzsőrmester. Fdw. = Feldwebel — őrmester. Ruoff. = Rechnungs- unteroffizier — számvivőal tiszt. £ugsf. = Zugsführer — szakasz vezető. Korp. = Korporai — tizedes. Gefr. = Gefreiter — őrvezető. Inft. — Infanterist — közlegény. F. Fr. = Einjáhrig-Freiwilliger — egyévi önkéntes. OfFd. = Offiziersdiener — tisztiszolga. I/O. = Leopold -Orden — Lipótrend. FKO. = Orden dér Eisernen Krone — vaskorona rend. R. = Ritter — lovag. FJO. = Franz Josef-Orden — Ferenc József-rend. MVK. == Militárverdienst- kreuz mit dér Kriegsdekoration — katonai érdemkereszt a hadiékítménnyel, m. Kr. = mit dér Krone — koronás. a. B. = am Bande — szalagján. GYK. = Goldenes Verdienstkreuz — arany érdemkereszt. 1. (2., 3.) = erste (zweite, dritte) Klasse — első, (második, harmadik) osztályú. SVK. = Silbernes Verdienstkreuz — ezüst érdemkereszt. g = Signum Laudis (Silberne — ezüst), gj = Signum Laudis (Bronz), 0 = Goldene Tapferkeitsmedaill — arany vitézségi érem. O = Silberne Tapferkeitsmedaille — ezüst vitézségi érem, OB — Bronzé Tapferkeitsmedaille — bronz vitézségi érem, = Eisernes Kreuz — német vaskereszt, D. Kg. V. Med. = Deutsche Kriegsverdienstmedaille — német hadiérem. Az ezred kitüntetett tisztjeinek és legény¬ ségének betűrendes névjegyzéke. A névsor¬ ban az 1916 március hó 31-ig kitüntetettek neveit közöljük. Fdw. Abramiuk István, SVK m. Kr. Obit*. Abt Ottó, % Zugsf. Ackermann József, O2 Stfdw. Acsánszky János, D. Kg. V. Med. Oi Inft. Agócs József OB Gfr. Aladics Imre, O2 Zgsf. Aladzsics Alajos, O2 Obit. Almoszlino Rudolf, MVK 3 Lt. Alpár Vilmos, Oi, O2 Obstbs-A. Dr. Andauer Jenő, FJO Inft. Andrek András, OB Fdw. Angeli Péter, SVK m Kr. Lt. Antal János, MVK 3, $, Ol* Inft. Antics Lázár, QB Fhr. Artinger Imre, O1 Inft. Ábrahám József, Q2 Fdw. Ágai Emil, O1 Inft. Babics Ferenc, Q2 Inft. Bajor János, O2 Lt. Balassa Dezső, O2 Inft. Balázs Máté, Q2 Major Baligovits Lajos, MVK 3, % Inft. Balogh Imre, 013 Inft. Balogh József, QB Gfr. Balogh József, O^ Korp. Balogh József, Q2 Inft. Balogh Sándor, O^ Obit. Baltesz Frigyes dr. gj Obstl. Bándat Iózsef, MVKl EKO3 Inft. Barasevic Péter, OB Obit. Barbaric Emil, g Korp. Barisch Mihály, O2 Inft. Barkóczy Sándor, O2 Inft. Barth István, O2 Obit. Bartók János, g Fhr. Bauer Endre, OB Lt. Bauer Ernő, O1 Korp. Bauer Jakab, O2 Lt. Bauer Miklós, MVK 3 Korp. Baumgartner Mihály, OB