Kriegsfreiwilligen-Generation zu betrachten. Vor Monaten sassen sie noch in den Schul- bánken und lauschten voll Zittern dem Schalle dér Glocke, in stetem Bangen vor dem «ungenügend» des gefürchteten Profes- sors, und heute das Gewehr geschultert, den Tornister am Rücken, rinnt Staub und Schweiss von ihren Kindergesichtern — sin- gend wird marschiert — noch einige Monate und diese Kinder sind auch drinn in dér blutigen Schreckensmühle des Krieges. Und die Altén . . . Die Kriegsfreiwilligen mit dem grauen Haar . . . Heute sind sie noch hinter dér Front .... Wer weiss wohl, wie lángé diese Totenmühle noch Menschen- fleisch mahlt ... Wer kann es wissen, ob sie auch nicht noch dorthin gelangen, wo so viele Freiwillige heldenhaft gelebt — oder gest őrben Sonnenbad zwischen dér Drathindernissen. Sütkérezés a drótakadály között. Die moderné Troglodyten. Modern barlanglakok. ii 7 Lehetetlen ellágyulás, atyáskodó érzés nélkül néznünk a legújabb hadiönkéntes generációt. Hónapokkal ezelőtt még az iskola padján kuporogtak s szorongó érzés¬ sel hallgatták a csengetyűszót, reszketve a rettenetes tanár szekundáitól — s ma vállukon fegyver, hátukon a bornyú, gyer¬ mekarcukon poros izzadság csurog — da¬ lolva masíroznak, néhány hónap s a gyerme¬ kek benne lesznek a véres halálmalomban. És az öregek ... A deres, fehérhajú hadiönkéntesek . . . Ma még a front mögött vannak ... Ki tudja meddig őröl ember¬ húst ez a halálmalom ... Ki tudja, nem lesznek-e még ők is ott, ahol a többi önkén¬ tes becsülettel élt — vagy halt . . . Sonnenbad auf dér Deckung. Sütkérezés a fedezék tetején. Die Einj.-Freiw. dér 12. Feldkomp. in dér Kirche von Zarudze. A 12. század önkéntesei a zarudzei templomban. OFFIZIERE UND EINJ.-FREIWILLIGEN AN DÉR FRONT. TISZTEK ÉS ÖNKÉNTESEK A FRONTON.