96 den lobenswerten Bestreben dér Freiwilligen machte jederzeit jenes Niveau erreichbar, auf Grund dessen wir ruhig jener grossen Zeit entgegensehen konnten, da seine Majes- tát die Armee zűr hehrsten Aufgabe, zűr Verteidigung von Trón und Vaterland, auf- bieten werde. Und jetzt geschah etwas ganz Unerwartetes. Wir erhofíten nur ein befriedi- gendes Resultat und erreichten von Seiten unserer Reserveoffiziere wunderbar vollkom- mene und jede Erwartung übertreffende Leistungen ; Reserveoffiziere gelangten von ihrem Berufe als Zugskommandanten in vielen Falién an die Spitze eines Bataillons — und leisteten auch dórt Vorzügliches. Woher diese unerwartete Wendung? Die Quelle all' dieser Tatén liegt in jenen tradi- tionellen nationalen Tugenden, die stets den teuersten Schatz dér Reserveoffiziere des Regimentes bildeten und die in dér Liebe zum Trón und Vaterland, in dér begeister- ten Tapferkeit und in einer nie wankenden záhen Treue zűr Fahne gipfeln. Jene alté ungarische Kriegsregel : «Wenn/s Schwert zu kurz, nimm 's Herz dazu» wand- tet Ihr im Kriegsgewühl dér modernen Zeiten derart an, dass Ihr Euer Kennen mit Ausdauer, Begeisterung und mit wetteifern- den Heldenmut gepaart habét, so dass aus dem Munde jedes Zeitgenossen dieser grossen Zeit ebenso, wie aus dem dér Nachwelt Euer Loblied hoch erschallt, das Lied vöm Heldenmute des 23-er Reserveoffizierskorps. Lemberg, den 7. Mai, 1916. Major Ludwig Baligovics. szólítja fel hadseregét. S itt valami egész váratlan következett. Kielégítőt vártunk és bámulatos tökéletest, minden várakozást felülmúlót kaptunk tartalékos tisztjeinktől, kik szakaszparancsnoki hivatásukból számos esetben a zászlóalj élére kerültek, mint pa¬ rancsnokok és — kiválóan megfeleltek. A világháború sokszor rettenetes fázisai¬ ban, a harcok minden nehézségében, mint alantas és mint feljebbvaló megőrizte az ez¬ red tartalékos tisztikara a békében elrak¬ tározott kiváló katonai erényeit és szerves kiegészítő része lett a tényleges tisztikar¬ nak, mely ma büszkén tekint a tartalékos baj társakra, mint akik betöltötték hivatᬠsukat jobban, mint vártuk . . . Ha kérdjük, hogy mi idézte elő eme vᬠratlan meglepetést, úgy megkapjuk a fele¬ letet ama hagyományos nemzeti erkölcsök¬ ben, melyek ezredünk tartalékos tisztjeinek gazdag tulajdonát képezik és amelyek a trón és a haza szeretetében, a lelkesedésben, a vitézségben és a zászlóhoz való kitartó hűségben csúcsosodnak ki. Azt a régi magyar tanácsot: «ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel)), olyképen alkalmaztátok a modern idők háborújában, hogy tudástokat kitartó lelkesedéssel, egy¬ mással vetekedő hősiességgel pótoltátok és elértétek azt, hogy mint a jelen idők minden tanúja, úgy az utókor is mindig meghajol előttetek, a 23. gyalogezred hősies tartalékos tisztikara előtt. Lemberg, 1916. évi május hó 7-én. Baligovics Lajos, őrnagy.