1 Viele hunderte von Namen . . . KIeine Kreuze aus Holz in dér weiten Fremde... Viel, viel Augen voll Tranen, viel Herzen voll Trauer und Seufzer. Und doch — doch ist es unser stolzester Stolz, das Andenken unserer Helden voll heroischer Grösse — diese traurige Namensliste. Voll trüber Trauer starrt des Lesers Auge auf jeden einzelnen Namen . . . Hier wird jemand beweint, auch um den Ande- ren ertönen Wehklagen. Auf den Strömen vergossenen Blutes schleicht des Jammers schwarzgetünchte Galeere, Ströme ver- gossener Tranen brechen sich Bahn zu den morschen Kreuzen aus Holz. Und wo die beiden Ströme ineinander fiiessen, da erbebt die mit Blut getrankte Erde . . . Voll Sang und Klang zoget Ihr aus, Ihr Mannen des satten Bodens dér Bácska, hinaus ins Ungewisse — und für Euch gibt es keine Rückkehr mehr... Weinende Menschenkinder liesset Ihr zurück und denen ist kein Trost gegeben . . . Voll Hoffnung auf Ruhm, auf des Siegers Lor- beer waret Ihr ausgezogen und ein kleines Kreuz aus Holz auf dem grünenden Grabe des Grundes ward Euch zuteil . . . Sok száz név . . . Kicsiny fakeresztek messze idegenben ... Sok ezer könnyező szem, millió bánatos sóhajtás... És mégis, a mi mindennél nagyobb büszkeségünk, a mi igazi hőseinknek nimbuszos emléke ez a szomorú névsor . . . Minden név mellett néma borongással áll meg az olvasó szem . . . Ezt is sirat¬ ják, azért is zokognak . . . Kiömlött vér patakja hordja hátán a siralom gyászos hajóját, kiomló könnyek árja keresi az utat a korhadó fakeresztek felé. És ahol ta¬ lálkoznak — megdobban a véresre mart föld . . . Dalolva mentetek a fekete bácskai föld¬ ről a nagy bizonytalanságba — és nem adatott visszatérnetek . . . Sirókat hagy¬ tatok és nem adatik nékik vigasztalás. . . Reméltetek babért, dicsőség koszorúját és nyertetek mellé egy kis fakeresztet süppedő sírdombra . . . . . . Mi hőseink, halott huszonhárma- sok, lakói messze sírhalmoknak, véres te- temű bajtársai élvemaradt harcosoknak, örök siratottjai özvegyeknek, zokogó ár¬ váknak, példaadói késői unokáknak, — békén nyugodjatok . . . Kicsiny fakeresz- 3