A cs. és kir. 23. gyalogezred Hadi Albuma EMLÉKKÖNYV ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN, EZREDBELIEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL szerkesztette KUN JÓZSEF JENŐ cs. és kir. tart. hadnagy A CS. ÉS KIR. HADSEREGFŐPARANCSNOKSÁG SAJTÓHADISZÁLLÁSÁNAK IOIO/23. 3. 1916. SZ. ENGEDÉLYÉVEL BUDAPEST, 1916. FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.