Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

357 
Die Geschichte dér Wohltátigkeits- 
aktion des Regi ments. 
Die Heller begannen zu rollen und dér 
Bach schwoll zum Síromé an. Die Dreiund- 
zwanziger-Bakas, die Bácskaer wohlhabende 
Bürgerschaft, Militár- und Zivilbehörden 
stellten sich wetteifernd im Dienste dér Wohl- 
tátigkeit. Heute halt dér Waisenfond des 
Regiments schon über 150,000 Kronen. 
Die Idee zum Witwen- und Waisenfond 
lag im Bluthauch dér Luft, auf den Grab- 
kreuzen dér gefallenen Helden, im weithin 
hörbaren Schluchzen derWitwen und Waisen, 
im bittern Schmerz dér 
Bakas, die hund ért e 
ihrer Kamerádén ster- 
ben sahen. Dórt am 
Schlachtfeld musste sie 
geboren werden. 
Obst Glöckner schuf 
den Witwenfond im 
Dezember 1915 und 
die Mannschaft des Re¬ 
giments widmete dazu 
mit Freuden einen Teil 
i'hres Soldes. Diese 
Heller háuften sich bis 
Feber auf 3944 Kronen 
und begründeten, bei 
dér Zomborer Spar- 
kasse angelegt, den 
Fonds, dér seither infoige dér wetteifernden 
Opferwilligkeit des Ofíizierskorps und dér 
Mannschaft fortwáhrend anwachst und heute, 
von dér ganzen vermögenden Bürgerschaft 
des 23-er Ergánzungsbezirkes unterstützt, 
ein glanzendes Beispiel bietet vöm selbst- 
losen Verstándnis unseres Regiments und 
dér edelsinnigen bácskaer Bewohnerschaft. 
Schon beim Beginn hatte dér Fonds das 
Glück, dass neben den Sammlungen auch die 
wohltátige Verzinsung origineller Ideen in 
Aussicht genommen wurde und hiemit auch 
die schönsten Erfolge erreicht wurden. 
Unter diesen steht an erster Stelle die 
vöm Leutnant Josef Eugen Kun beim 
zweiten Bataillon im Feber 1916 am Schlacht¬ 
feld veranstaltete Effektenlotterie, welche 
bloss mit ihren Losen zu 50 Heller und alléin 
bei dem erwáhnten Bataillon fást 1000 Kro¬ 
nen einbrachte. Angeeifert durch diesen Ér¬ 
tőig, beschloss das Regiment die Abhaltung 
einer grossen Effektenlotterie mit 15,000 
Losen zu einer Krone, dérén Ziehung am 
Az ezred jótékony-mozgalmának 
története. 
A fillérek megindultak és folyammá da¬ 
gadt a patak. A huszonhármas bakák, 
a bácskai jómódú polgárság, katonai és 
polgári hatóságok vállvetve sorakoztak a 
megindult akció mellett. Ma már az ezred 
árvaalapja másfélszázezer koronát túl¬ 
lépte. 
Magának az özvegy- és árvaalapnak az 
ötlete ott volt a vérszagú levegőben, az elhalt 
hősök keresztjein, az özvegyek és árvák 
mgsszehalló zokogásában, a baj társak szᬠ
zait meghalni látott 
bakák keserű fájdal¬ 
mában. És ott kellett 
megszületnie a harc¬ 
téren . . . 
*»’ [Glöckner ezredes 
teremtette meg 1915 
decemberében és az 
ezred legénysége lel¬ 
kesen ajánlotta fel a 
zsoldjának egy részét 
az özvegy-árvaalapra. 
Ezek a fillérek februᬠ
rig 3944 koronára sza¬ 
porodva, a Zombori 
Takarékpénztárnál el¬ 
helyezve megvetették 
az alapot, mely azóta 
a tisztikar és legénység vetélkedő áldozat- 
készségével folyton növekedik s ma már az 
egész hadkiegészítő kerület tehetős polgár¬ 
sága által támogatva, ragyogó példáját adja 
a mi ezredünk és a bácskai nemes lakosság 
önzetlen megértésének. 
Már eleve szerencséje volt az alapnak, 
hogy a gyűjtések mellett -eredeti ötletek jó¬ 
tékony kamatoztatása is tervbe vétetett s 
így ezekkel sikerült a legszebb eredménye¬ 
ket elérni. 
Ezek közül legelső helyen áll Kun József 
Jenő hadnagy által a második zászlóaljnál a 
harctéren 1916 februárban rendezett tárgy¬ 
sorsjáték, mely a maga 50 filléres sorsjegyé¬ 
vel csupán az említett zászlóaljnál majdnem 
1000 koronát jövedelmezett. Énnek sikerén 
felbuzdulva, az ezred egy 15,000 á 1 koronás 
sorsjegykibocsátásával rendezendő, nagy jó¬ 
tékony tárgysorsjátékot határozott el, mely¬ 
nek húzása 1916 augusztus hó 18-án tarta¬ 
tott meg. Ennek tiszta jövedelme körülbelül 
5000 koronát tett ki. 
Kriegswohltaiigkeits-Lotterie ® 
des te. u. k. n/22 Feldbataillons 
zu Ounsten des* Witftven- und Waisenfonds des Regiments 
Original-Los Nr. ' '. f 
Ziehung am._ 
_ Preis 60 Heller. 
Dem Inhaberdicses Loses wird dér darauf ent/atlende Gewinrt, 
gégén Riickgabe des Orfgtnál-Loses ausgezahlL Dér fiewinn-Anspruch erlischt 
zu Gunsten des Wittwen- und Waisenfonds, falls das Los innerhalb einer Woche 
nádi dem Ziehungstuge nicht vorgezetgi wird. 
Feidpost 105, Február 1916. 
fosef Eugen Kun, U. 
LoUeriegrtindef 
Kűri Philipp, Major 
Balaillonskommandant 
Ein Los dér Kriegswohltátigkeits-Lotterie 
des II/23. Feldbataillons. 
A II/23. zászlóalj táborban rendezett jótékony 
sorsjátékának sorsjegye.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.