Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

Schneeschaufeln auf dér Zborower Strasse. 
— Hólapátolás a Zborow felé vezető úton. 
Das Soldatenmaterial 
des k. u. k. Inf.-Reg. No 23. 
Dér Weltbrand entflammte und mit Be- 
geisterung eilten die Söhne dér Bácska unter 
die Fahne des ioojáhrigen Regiments «Mark- 
graf von Baden» in Zombor. 
10.000 Mann des Aktiv- und Reservestan- 
des des Ergánzungsbezirkbereiches Zombor 
folgten dem Allerhöchsten Mobilisierungsbe- 
fehle Sr. M. ohne Ausnahme : Magyarén 
40 %, Deutsche 40 %, Bunyevaczen und So- 
káczen 13% und Serben 7%, allé treue 
Söhne des Vaterlandes, strömten sie zu den 
prásentdienenden Brüdern und Kamerádén 
zűr Beschirmung des Thrones, zűr Verteidi- 
gung des heimatlichen Bodens. 
Das Bewusstsein, die höchste Pflicht des 
Soldaten zu erfüllen, beseelte sie allé gleich 
und führte die Söhne des Erg. Bez. Bereiches 
Zombor ohne Unterschied dér Religion, 
den Nationalitát und dér Sprache auf das 
Féld dér Éhre : zu kámpfen und streitén, 
siegen oder zu sterben, für Gott, ífönig 
und Vaterland! 
Und wieder erscholl dér Ruf dés obersten 
Kriegsherrn und rief den erweiterten Land- 
sturm unter die Waffen. 
12.000 Landsturmmánner des Ergánzungs- 
bezirks-Bereiches Zombor griffen zu den 
Waffen, 
Férné noch von dér Grenze unserer Lei- 
stungsfáhigkeit, von dér Erschöpfúng unse¬ 
rer Kráfte, harren noch Junge und Alté auf 
einen Ruf unseres vielgeliebten Herrschers, 
damit auch diese ihren Anteil nehmen an dér 
Erringung des Sieges, welcher eine glorreiche 
Zukunft im Frieden sichern soll. 
Hauptmann Árpád Répászky. 
A cs. és kir. 23. gyalogezred 
katonaanyaga. 
Kigyulladt a nagy tűz és Bácska fiai lel¬ 
kesedéssel siettek a bádeni őrgróf százéves 
ezredének zászlaja alá, Zomborba. 
A zombori hadkiegészítő kerület tényleges 
és tartalékos állományából 10.000 ember kö¬ 
vette a legfelső hadúr mozgósítási parancsát : 
40% magyar, 40% német, 13% bunyevác 
és sokác, 7 % szerb. A derék fiúk a tényleges 
idejűket szolgáló testvéreikhez és baj társaik¬ 
hoz csatlakoztak, hogy ellenséges világgal 
szemben megvédjék a trónt és az édes hazai 
földet . . . 
A vallás, a nemzetiség és nyelvkülömbség 
ellenére is mindannyian átérezték a katona 
legelső kötelességét, melynek teljesítésére a 
zombori hadkiegészítő irányította őket a be¬ 
csület mezejére : harcolni és küzdeni, győzni 
vagy meghalni Istenért, az uralkodóért és 
a hazáért! 
A legfelső Hadúr hívó szava ismét elhang¬ 
zott és a népfelkelést szóllította fegyverbe. 
Apa és fiú küzdöttek egyesült erővel, elkese¬ 
redetten és gyűlölettel az új álnok, alatto¬ 
mos ellenség ellen. 
A zombori hadkiegészítő kerület 12,000 
népfelkelője ragadott fegyvert harcolni a 
birodalom északi és déli határain, ellenséges 
területen. 
Teljesítőképességünk határaitól még mesz- 
sze vagyunk, ép úgy, mint erőink kimerülé¬ 
sétől. ifjú és öreg egyaránt lesi uralkodónk 
hívó szavát, hogy részese legyen a győze¬ 
lemnek, amely Ausztria-Magyarországnak és 
hű szövetségeseinek dicsőséges jövőjét ala¬ 
pozza meg. 
Répászky Árpád százados.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.