Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

Árztestab 
des 
Res.-Spitales 
in Zombor. 
A zombori 
tartalék¬ 
kórház 
orvosi kara. 
Dér Militár-Sanitátsdienst 
in Zombor 
wáhrend des Weltkrieges. 
A zombori katonai egészségügyi 
szolgálat 
a világháború alatt. 
Von Oberstabsarzt I. KI. Dr. Wilheim Benedikt. írta: Benedikt Vilmos dr. I. oszt. főtörzsorvos. 
Soeben erteilte dér Höchstkommandie- 
rende den Befehl zum Angriffe des Feindes. 
Wie ein Mann setzen sich die grossen Heeres- 
massen in Bewegung, um das gestellte Ziel 
nach besten Kráften zu erreichen. Auch das 
herrliche Infanterieregiment No. 23, das 
sind die bravexi und tapferen Söhne dér 
Bácska, sind darunter. 
Rechts und links explodieren Gránátén — 
rechts und links fallen Kamerádén . .. Dér 
eine verwundet, dér andere Tót, — das ist 
Bestimmung . . . Die Regimenter stürmen 
immer weiter vor und vor, um den ins 
Vaterland eingedrungenen Feind zu ver- 
treiben . . . Nun ist dér Zeitpunkt des auf- 
opfernden Eingreifen dér Árzte und dér 
Sanitátsmannschaft gekommen. 
Die erste árztliche Hilfe am provisorischen 
Hilfsplatz findend wird dér Verwundete 
mittels. dér vorhandenen Transportmittel 
weiter geschoben, bis er endlich mit einem 
Krankenzug im sogenannten Hinterlande 
in einés dér verschiedenen Spitálern ver- 
bleibt," und wo eigentlich erst die ordnungs- 
mássige, streng nach medizinischen Regein 
vorgeschriebene Behandlung, unbeeinflusst 
durch die Kriegsereignisse, fortgesetzt wird. 
Dem leicht erklárlichen, heissen Verlan- 
— — —■ A főparancsnok elrendelte az 
ellenség megtámadását. A nagy tömegek 
mint egy ember mozdultak meg, hogy a 
kitűzött célt a lehető legjobban megvalósít¬ 
hassák. Köztük a kitűnő 23. gyalogezred, 
Bácska derék és vitéz fiai. 
Jobbra és balra csapkodnak a gránátok 
és robbanó lövegek — jobbra és balra hul¬ 
lanak a baj társak... És ekkor következik 
az orvosok önfeláldozó hadi munkája. 
Miután a sebesült az első segítséget meg¬ 
kapta, a kéznél lévő ideiglenes szállítási 
eszközökkel tovább viszik, amíg végül egy 
kórház vonattal valamely kórháznak átadják 
az úgynevezett Hinterlandban. A rendszeres, 
szigorúan az orvosi rendelkezések szerint 
előírt kezelést, amely teljesen független a 
háború eseményeitől, tulajdonképen csak 
itt kapja. 
A sebesültek forró kívánsága — és ez 
könnyen érthető is — hazájukba jutni és 
gyógyulásukat ott bevárni. A hadügyminisz¬ 
térium átértvén ez óhajt, úgy rendelkezett, 
hogy a beteg, vagy hozzátartozói kívánságára 
az ilyfajta kérelmet lehetőleg teljesítsék. 
A zombori tartalékkórház számos esetben 
tett hasonló értelemben pártoló előterjesz¬ 
tést a cs. és kir. 23. hadkiegészítő kerületnek
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.