Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

329 
Mit dem ersten Tagé dér Mobilisierung 
begann auch die Kriegsverpflegung; es 
musste eiligst für das ganze auf den Kriegs- 
stand gesetzte Regiment . und für allé Er- 
satzabteilungen gesorgt werden, und ich kann 
mit Befriedigung konstatieren, dass sowohl 
damals, als auch seither die Verpflegung 
von durchschnittlich 4000 Mann mit schön- 
stem Erfolge durchgeführt wurde, was bei 
den bekanntlich grossen Schwierigkeiten dér 
Nahrungsmittelbeschaffung ein sebr schönes 
Resultat ist, was die Dreiundzwanziger ge- 
wiss befriedigt hat. 
Seit drei Jahren wáhrt nun diese Arbeit. 
Die neuen Vorráte für die Marschformationen. 
Detailansicht von Zborow. — Zborowi utcarészlet. 
des Regiments zu verwalten, die altén zu 
reparieren und instandzuhalten, erfordert 
dauernd viel Arbeit und Ausdauer. In den 
gefüllten Magazinén herrscht unaufhörlich 
Tátigkeit, ausser 30 bis 35 Magazinarbeitern 
habén 50 Schneider und 50 Schuster fort- 
wahrend Beschaftigung. 
Wer auch nur flüchtig Gelegenheit hatte, 
die immer vollgepfropfte Magaziné, die dórt 
herrschende Ordnung und Tátigkeit zu 
sehen, den erfüllt das Bewusstsein, einen 
wichtigen Teil aus dem Kriegsleben des 
Regiments gesehen zu habén. 
Auch heute noch verrichten wir diese 
Arbeit voll militárischen Pflichteifers und 
das Bewusstsein, zu den gewiss grossen 
Kriegserfolgem auch etwas beigetragen zu 
habén, ist für uns die vollste Anerkennung. 
Róbert Kautz, k. u. k. Hauptmann. 
őrzött és mentett meg az a néhány becsületes 
katonakéz,az a pár,számokkal terhelt katona¬ 
fej, mely ezt a hatalmas munkát végezte . . . 
Nem is említem azt a munkát, mely az 
ezred összes béke-rekvizitumainak, a legény¬ 
ség ruházati és egyéb dolgainak elhelyezésé¬ 
vel felmerült, a zombori tartalékkórház 
felállítása és annak részére kiszolgáltatott 
felszerelési tárgy átadása körüli teendőket 
sem sorolom fel. Pedig mindezek a moz¬ 
gósítás első napjai alatt szintén példás 
rendben folytak le . . . 
A mozgósítás első napjával megkezdődött 
a hadiélelmezés . . . Hirtelen az egész hadi¬ 
létszámra emelt ezred és összes kiegészítési 
osztagairól kellett gondoskodni. Megelége¬ 
déssel kell megállapítanom, hogy úgy ez, 
mint azóta — az átlagosan és állandóan 
4000 emberről való gondoskodás a legszebb 
sikerrel lön megoldva. És ez nem csekély 
feladat, mikor a háború folytán az élelmi 
cikkek tekintetében a legnagyobb nehézségek 
vannak, s a beszerzés sokszor a lehetetlen¬ 
ségbe ütközik. A huszonhármasok nem pa¬ 
naszkodhatnak. Róluk a legteljesebb mérv¬ 
ben történt gondoskodás . . . 
. . . Közel három éve folyik a munka . . . 
A menetalakulások számára állandóan új 
készleteket kap az ezred, a régi anyagot 
javítani, karban tartani — állandóan a 
legnagyobb munkát és odaadást igényli. 
Az állandóan telt raktárban szakadatlanul 
folyik a munkálkodás. A 30—35 raktári 
munkáson kívül körülbelül 50 szabót és 
ugyanannyi cipészt állandóan foglalkozta¬ 
tunk a javítás, átalakítás és a készletek 
karbantartása céljából. Akinek csak egy pil¬ 
lanatra alkalma volt a mindig telt raktárt, az 
abban uralkodó rendet és az ott folyó mun¬ 
kát megtekinteni, az előtt tisztán áll az, 
hogy az ezred háborús életének egy fontos 
mozzanatát látta maga előtt . . . 
* 
Ma még folyik tovább a nagy munka s 
végezzük katonai becsülettudással s az a 
tudat, hogy ezzel a bizonyára nagy hadi 
sikerekhez mi is hozzájárultunk : ez ré¬ 
szünkre a legteljesebb elismerés . . . 
Kautz Róbert, cs. és kir. százados.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.