Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

275 
Május 16. A X. Marschbaon egy százada 
Schüller kapitánnyal az élén berukkol az 
ezredhez, Schüller százados átveszi az I. Baon- 
kommandót, a Il-ét Büttner százados 
Május 17. Előnyomulás Ostrozec felé a 
mozgó harcokban ritkán észlelhető nagy 
hevességű ellenséges tüzérségi tűzben. Az 
ellenség tehát állásba jutott. Már voltak 
veszteségeink, s az ezrednek egyik igen 
szimpatikus önkéntes szakaszvezetője, Sza¬ 
rnék Andor itt halt hősi halált. Ez a hely 
már Krukienice vonalában feküdt. 
Május 18. Az erre a napra virradó éj¬ 
szakán balra eltoltak bennünket. Menetelés 
vaksötétben, tűzlármától zengő hegyek kö¬ 
zött. Egy áruló fényszóró, hasoncsúszás, fel¬ 
lélegzés, új rémhír : két század elszakadt! 
Suttogó káromkodások, bekerítettség érzete, 
céltalanság, az egyéni érzet teljes elveszté¬ 
sének nyomasztó súlya. Ma reszkető birka¬ 
nyáj a viharban, s holnap úgy halnak meg, 
mint a görög sórstragédiák hősei. 
Mihez is hasonlítanának jobban! 
Végre megtudjuk. Hadosztály-tartalék va¬ 
gyunk. A háborúban sok keservet átélt 
«öregek» morognak ; nem örülnek a pihenő¬ 
nek : «Oda fogunk biztosan kerülni, ahol a 
legrosszabb lesz». Ez biz igaz lehet, de az 
emberi optimizmus határtalan. Milyen bol¬ 
dogan aludtunk egy nagyot az illatos, üde 
fenyőerdőben. Átszürődött a napfény. Mosa¬ 
kodás, játék, pajzánság és feledés . . . 
Biztosan hihetetlen annak, aki olvassa, s 
most, hogy irom kissé magamnak is az. 
Május 29. Az I. Baon már tűz vonalban 
van, a II. még tartalékban. A hatosoknak egy 
orosz előállás ellen intézett sikeres rohamát 
négy gépfegyver tűzerejével hatásosan támo¬ 
gatom. Erős ellenséges tüzérségi tűz. A bal 
fegyvert teli találat éri. Hason odacsúszom; 
három derék emberem szenes hullája, s hasz¬ 
navehetetlen géppuska . . . Mit használnak 
a bajtársi könnyek! Új parancs! A Baon 
a 70-esek mögé húzódik. Vaksötét! Parancs¬ 
kiadás, s rövid megbeszélés. Kilenc órakor 
általános roham lesz ... 
Irtózatos ideges túlfűtöttség, amelyet em¬ 
beri lélek már nem viselne el a természet 
csodálatos rendezése nélkül. Zsibbadt nyu¬ 
galom száll az idegekre, csak a szivek zihál¬ 
nak versenyt az orosz géppuskák csúnya 
kelepelésével . . . Fáj az emlékezés . . . Nem 
célom a borzalmak festése ... de nem is visz 
rá a lélek a háború feldicsérésére. 
Az önfeláldozó áldozatkészség példátlan 
harakirijét éltük meg . . . Krukienice a leg¬ 
nagyobb bácskai temető lett az 1915. évi 
május 19-én, a véres győzelem iszonyatos 
napján .... 
Ez volt az ezred dicsőségekben gazdag 
történetének legvéresebb napja , . . Talán 
mégis zarándok-hely lesz Krukienice . . . 
Dr. Vajda György, 
tart. hadnagy. 
®©®®©®®©®®©®®©®®©®®®®®©®®©®®©®®©®®©®®©®®®®®©®®©®®®®®©®®©®®©®®©®®©® 
Hideg szél fúj mégis megyünk, 
Búcsúharang kondúl. . . 
Harcba megyek, elbúcsúzom 
Édes galambomtúl.... 
Kiállók a kapujába, 
Kibeszélgetem magamat 
Véle utoljára ... 
Ellőtték a balkaromal, 
Folyik piros vérem. 
Nincsen kéznél egy szanitéc, 
Ki bekössön éngern. 
Gyere, babám, sebeimet 
Te kötözd be s gyógyítsd meg a 
Bánatos szívemet. 
Hideg szél fúj . . . 
— Bakanóta. — 
Öreg ágyúk harangoznak, 
Szólnak temetésre . . . 
Öreg bakát így temetnek 
Muszka föld mélyére . . . 
Sirass, babám, sirass, egyre: 
Könnyebb lesz a szegény holtnak 
Idegen föld terhe . . . 
Odahaza valakire 
Nagyon, nagyon, várnak . . . 
Halovány lett az orcája 
Egy szép barna lánynak . . . 
Sírjál, barna kislány, sírjál... 
Halott vitéz kedvesednek 
Bús levelet írjál. . . 
A harctérre bús levél jött, 
Könny is hullott rája . . . 
Barna kis lány, bús leveled 
A választ ne várja . . . 
Nincs szíve a hideg vasnak: 
Ne sírj, kis lány, a halottak 
Többé nem olvasnak . . . 
Visszament egy gyászos levél 
Az orosz harctérrül. . . 
Ráírták, hogy akinek szólt 
Elesett vitézül. 
Fej fát vágnak egy új sírnak... 
Bús levélre búsabb választ 
Tán az égből írnak . . .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.