Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

Die Russen in Ungarn. — Muszkák Magyarországon. 
Als dér Russe noch 
in Ungarn war. 
Abenteuer des Infanteristen Szilágyi. 
Bei Ujszomolnok in unserem engeren Va- 
terlande leisteten wir wáhrend dér harten 
Osterzeit des Jahres 1915 dem starken Feinde, 
schweren und erbitterten Herzens Wider- 
stand. Viele waren wir nicht — das Regiment 
hatte kaum paar schwache Ke mpagnien, — 
aber diese wenigen waren auserksen schlach- 
tenerprobt und gestáhlt im Winter dér Kar- 
pathen. Heute können wir es sagen, was wir 
uns damals still geschworen. Niemand wird 
weichen, keinen Schritt mehr wird dér Feind 
gewinnen. Schweigend hörten wir, dass dér 
welsche Feind in unserer Nőt uns über- 
fallén will ... In unserem schönen Regi¬ 
ment dienen dem Kaiser und König, zűr 
Éhre Österreich-Ungarns die Söhne dér ehr- 
würdigsten Nationen dér Monarchie, ver- 
schieden in Sprache, einig im Herzen, ein- 
ander achtend und wissend, dass gleich dem 
Lictorenbeile dér Einzelne schwach, vereint 
jedoch die Trager dér Traditionén des ruhm- 
vollsten Reiches Europas stark sind und es 
bleiben werden für allé Zukunft. Ungaren, 
Deutsche und Kroaten lernten — falls sie es 
noch nicht tatén — einander lieben und je- 
der zeigte dem andern, dass er nunmehr 
wisse, dass bei uns Dreien die Zahl dér Solda- 
ten keine Rolle spielt, sondern nur das Herz, 
dér Műt und die Liebe den Ausschlag gébén. 
Wie jámmerlich erschienen uns die Mas- 
senhorden gehetzter Sklaven des Zárén . * . 
Die erste Linie wurde rasch tértig. —-Die 
höchsten Spitzen und die tiefsten Einschnitte 
des Terrains wurden zu Stützpunkten.— Hin- 
terháltig zogen schiefe und querlaufende Li- 
Mikor a muszka még Magyar- 
országon volt. 
Infanteriszt Szilágyi vitézi esete. 
Husvét táján, 1915-ben, e megpróbáltatᬠ
sokkal teljes napokban, elkeseredett ellen¬ 
állást fejtettünk ki a nagyszámú ellenséggel 
szemben. A zempléni határnál, Ujszomolnok 
mellett állottunk megfogyva. Az ezred né¬ 
hány gyenge századból állott — de ez a ke¬ 
vés ember harcok tüzében és a kárpáti télben 
edződött meg. Ma már szabadon beszélhe¬ 
tünk ... Az orosz egy tapodtat sem jöhet 
előbbre és mi tisztek, katonák a vérrel szer¬ 
zett tapasztalatokkal «megálljt» parancsol¬ 
tunk a moszkovita ellenségnek. Erőnkön fe¬ 
lül iparkodtunk, mert ha magunkon segítünk, 
Éten is megsegít bennünket. Érzelmeinket 
magunkba fojtva értesültünk a talián hadüze¬ 
netről. Hallottuk az ellenség örömujjcngá- 
sát, amely a hozzá illő aljas segítségnek szólt. 
Eddig is hűségesen küzdöttünk, de ezentúl 
szívünk izzó gyűlöletével és az ellenség uj- 
jongására, a legkisebb mozgolódására söprő 
sortűz volt a felelet. Az oroszok pusztítᬠ
saira gondolva, nem törődtünk a veszedel¬ 
mekkel és becsületesen megtettük köteles¬ 
ségünket. Vhéz ezredünkben a monarchia 
legderekasabb népei szolgálják az uralkodó¬ 
házat és a hazát. Nem egynyelvűek ugyan, 
de egy érzelem hevíti őket. Egyesült erővel 
megvédeni a haza határait a késő jövőre 
nézve is . . . A magyarok, németek és hor- 
vátok — ha eddig nem is — de a világháború 
nagy kohójában megtanulták egymást sze¬ 
retni és becsülni. Mindannyian meggyőződ¬ 
tünk arról, hogy mi nálunk nem a katonák 
száma, hanem az egymást szerető bátor szív 
a fontos. És ebben nem volt hiány nálunk.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.