Volltext: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

DEKOR1ERTE HELDEN. 
In diesem alphabetischen Verzeichnis ver- 
öffentlichen wir die bis 31. Márz 1916 de- 
korierten Offiziere und Mannschaftpersonen 
des Regiments. 
Frklárung dér Abkürsungeti und Signaturen. — A rövidítések és jelek magyarázata. 
Obstl. = Oberstleutnant — alezredes. Obstbs-A. = Oberstabsarzt — főtörzsorvos. Hptm. — Haupt- 
mann — százados. Reg.-A. = Regimentsarzt — ezredorvos. Feldk. = Feldkurat — tábori lelkész. 
Obit. = Oberleutnant — főhadnagy. Obrzt. = Oberarzt — főorvos. Ft. = Leutnant — hadnagy. 
Áss.-A. = Assistenzarzt — segédorvos. Fhr. = Fáhnrich — zászlós. Kdtt. — Kadett — hadapród. 
Asp. == Aspirant — jelölt. San. = Sanitáts — egészségügyi. Med. = Mediziener — orvosnövendék, 
i. d. R. = in dér Reserve — tartalékos. OíFz. St. = Oífiziers-Stellvertreter — tiszthelyettes. 
Stfdw. == Stabsfeldwebel — törzsőrmester. Fdw. = Feldwebel — őrmester. Ruoff. = Rechnungs- 
unteroffizier — számvivőal tiszt. £ugsf. = Zugsführer — szakasz vezető. Korp. = Korporai — tizedes. 
Gefr. = Gefreiter — őrvezető. Inft. — Infanterist — közlegény. F. Fr. = Einjáhrig-Freiwilliger — 
egyévi önkéntes. OfFd. = Offiziersdiener — tisztiszolga. 
I/O. = Leopold -Orden — Lipótrend. FKO. = Orden dér Eisernen Krone — vaskorona rend. 
R. = Ritter — lovag. FJO. = Franz Josef-Orden — Ferenc József-rend. MVK. == Militárverdienst- 
kreuz mit dér Kriegsdekoration — katonai érdemkereszt a hadiékítménnyel, m. Kr. = mit dér Krone — 
koronás. a. B. = am Bande — szalagján. GYK. = Goldenes Verdienstkreuz — arany érdemkereszt. 
1. (2., 3.) = erste (zweite, dritte) Klasse — első, (második, harmadik) osztályú. SVK. = Silbernes 
Verdienstkreuz — ezüst érdemkereszt. g = Signum Laudis (Silberne — ezüst), gj = Signum Laudis 
(Bronz), 0 = Goldene Tapferkeitsmedaill — arany vitézségi érem. O = Silberne Tapferkeitsmedaille — 
ezüst vitézségi érem, OB — Bronzé Tapferkeitsmedaille — bronz vitézségi érem, = Eisernes Kreuz — 
német vaskereszt, D. Kg. V. Med. = Deutsche Kriegsverdienstmedaille — német hadiérem. 
Az ezred kitüntetett tisztjeinek és legény¬ 
ségének betűrendes névjegyzéke. A névsor¬ 
ban az 1916 március hó 31-ig kitüntetettek 
neveit közöljük. 
Fdw. Abramiuk István, 
SVK m. Kr. 
Obit*. Abt Ottó, % 
Zugsf. Ackermann József, O2 
Stfdw. Acsánszky János, 
D. Kg. V. Med. Oi 
Inft. Agócs József OB 
Gfr. Aladics Imre, O2 
Zgsf. Aladzsics Alajos, O2 
Obit. Almoszlino Rudolf, 
MVK 3 
Lt. Alpár Vilmos, Oi, O2 
Obstbs-A. Dr. Andauer Jenő, 
FJO 
Inft. Andrek András, OB 
Fdw. Angeli Péter, SVK m Kr. 
Lt. Antal János, MVK 3, $, 
Ol* 
Inft. Antics Lázár, QB 
Fhr. Artinger Imre, O1 
Inft. Ábrahám József, Q2 
Fdw. Ágai Emil, O1 
Inft. Babics Ferenc, Q2 
Inft. Bajor János, O2 
Lt. Balassa Dezső, O2 
Inft. Balázs Máté, Q2 
Major Baligovits Lajos, 
MVK 3, % 
Inft. Balogh Imre, 013 
Inft. Balogh József, QB 
Gfr. Balogh József, O^ 
Korp. Balogh József, Q2 
Inft. Balogh Sándor, O^ 
Obit. Baltesz Frigyes dr. gj 
Obstl. Bándat Iózsef, MVKl 
EKO3 
Inft. Barasevic Péter, OB 
Obit. Barbaric Emil, g 
Korp. Barisch Mihály, O2 
Inft. Barkóczy Sándor, O2 
Inft. Barth István, O2 
Obit. Bartók János, g 
Fhr. Bauer Endre, OB 
Lt. Bauer Ernő, O1 
Korp. Bauer Jakab, O2 
Lt. Bauer Miklós, MVK 3 
Korp. Baumgartner Mihály, 
OB
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.