Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

Zwanzig Monate wáhrt nun das ungeheure 
Ringen! Zwanzig Monate des grössten und 
furchtbarsten Krieges, den die Menschheit 
je erlebt hat, liegen hinter uns! Damit auch 
zwanzig Monate für unmöglich gehaltener 
Erfolge, stolzester Siege und glánzender 
Triumphe ... Endloses Ringen und Kám- 
pfen! Tód und Vernichtung! Zerstörung auf 
Zerstörung! . . . Welch tiefe Furchen und 
blutige Wunden gruben moderné Waffen 
und Kriegsnot béréits zwei Jahre ins zuk- 
kende Antlitz dér Kulturmenschheit ? . . . 
In diesem Aneinanderschlagen, in diesem 
Aufbauen und Wiedervernichten, in diesem 
weltumspannenden Titanenkampf, wo sich 
physiche Kráfte und geistige Überlegenheit 
mit einander messen, setzen Millionen Mán- 
ner und Jünglinge für Gott, Kaiser und 
Vaterland ihr Leben ein. 
Von den Kinderspielplátzen, von dér 
Schulbank, von dér Arbeit schweifen die 
Gedanken dér Daheimgebliebenen hinaus 
ins unermessliche Schlachtengetümmel, zu 
den stürmenden Linien, in die Schützen- 
gráben, wo die Edelsten und Bravsten mit 
ihrem Todesmut Herd, Vaterland und Zu- 
kunft verteidigend eine unübersehbare Zahl 
von glánzenden Erfolgen zeitigten, Tatén 
von strahlender Ethik und Grösse voll- 
brachten, welche die Nachwelt noch in fer- 
nen Jahrhunderten bewundern wird. 
Diese welthistorischen Kámpfe forderten 
auch von unserem Regimente einen harten 
Tribut an Gut und Blut. Die glánzenden 
und ruhmvollen Heldentaten dér 23-er ha¬ 
bén ihrem engeren Vaterlande, dér Bácska, 
Würde und Hoheit verliehen. 
Húsz hónapja tart az iszonyatos mérkő¬ 
zés .. . Az emberiség legfélelmesebb és leg¬ 
nagyobb háborújának véres húsz hónapját 
éltük át, ezzel szinte lehetetlennek tartott 
eredményeket, büszke győzelmeket, ragyogó 
diadalokat adatott megérnünk .... 
Végnélküli küzdelem és harc . . . Halál és 
megsemmisülés . . . Pusztulásra újabb pusz¬ 
tulás ... A kulturemberiség vonagló arcába 
mélységes barázdákat vont az öldöklések 
annyi modern fegyvere, a háború kínos 
ínsége .... És ebben a nagy összecsapásban 
az építés és újrarombolásban, ebben a vilᬠ
got átfogó titáni küzdelemben, melyben a 
fizikai erő mérkőzik a lélek erejével, férfiak 
és ifjak milliói életükkel állanak az ellenség¬ 
gel szemben Isten, Király és a Haza szent 
nevében. 
A játszó gyermekek, az iskolába járók, a 
munkában izzadok, az itthonmaradtak gon¬ 
dolatai szállnak át a légen, a mérhetetlen 
távolban zúgó harcizajon át a küzdők sorai¬ 
hoz, a lövészárokban harcolókhoz, oda, ahol 
a nemes és derék vitézek halálmegvetéssel 
védik hazájukat, övéiket, ahol ragyogó ered¬ 
ményeket vérrel csikartak ki, ahol még a 
késő századok csodálatát is megérdemelték 
a hősök glóriás tetteikkel. . . 
.... A világhistóriai küzdelem a mi ezre- 
dünktől is kemény adót követelt vérben, 
vagyonban ... A huszonhármasok ragyogó 
és hősies haditettei örök dicsőséget szereztek 
Bácskának, az ezred szűkebb hazájának . . . 
Ezekről a hősökről sohasem lehet eleget 
beszélni. Dicsőségüknek nem elég a hideg 
kőből emelt emlékoszlop, hanem méltók arra,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.