Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

6 
Allé Söhne dér Bácska, seien sie nun 
Magyarén, Deutsche oder Slaven, habén in 
treuer Kameradschaft zusammenhaltend Ta¬ 
tén vollbracht, die in den Annáién dér 
Geschichte fortleben werden zűr Éhre un- 
seres grossen Vaterlandes und seiner Armee, 
zűr Éhre dér engeren Heimat des Regiments 
des schönen südungarischen Landstriches. 
Das vorliegende von Leutnant i. d. 
Rés. J. E. Kun des Regiments herausgege- 
bene Kriegsalbum hat es sich zűr Aufgabe 
gestellt, nicht nur eine grössere Anzahl von 
hervorragenden Heldentaten einzelner 23-er 
zu bringen, sondern auch das Leben und 
Treiben unserer Bakas im Felde zu schildern. 
Und so ist nun zu hoffen, das dieses 
Werk nicht alléin im Kreise dér Mitkámpfer, 
sondern auch bei den zahlreichen Freunden 
und Angehörigen derselben Anwert und Ver- 
breitung finden wird, dies umsomehr, als dér 
Reinertrag des Werkes dem vöm Regimente 
mit ausserordentlich grosser Opferwilligkeit 
ins Leben gerufenen Fond zűr Unterstützung 
bedürftiger Invaliden, Witwen und Waisen 
des Mannschaftsstandes des Regiments zu- 
fliessen soll. 
Und so wünsche ich denn, dem Unter- 
nehmen einen vollen Erfolg und hofíe, 
dass dieses auch mit dazu beitrágt den 
Ruhm des schönen, altbewáhrten Regi¬ 
mentes in weitere Kreise zu tragen. 
Im Felde, April 1916. 
áldozatokat hozott és ezek ellenében a 
különböző elismerések és kitüntetések tekin¬ 
télyes számát kapta érdemei jutalmául. 
Bácska minden fia, magyarok, németek s 
szlávok egyaránt hű bajtársi viszonyban, 
az összetartás oly csodás tetteit vitték 
véghez, melyek a történelem lapjain örök 
dicsőségét hirdetik a mi nagygyá lett Ha¬ 
zánknak és hadseregének, dicsőségét az 
ezred szűkebb hazájának, Délmagyar ország 
szépséges Bácskájának. 
Az ezrednek Kun József Jenő tartalékos 
hadnagy szerkesztette Hadialbuma azt a 
feladatot tűzte maga elé, hogy nemcsak 
egyes huszonhármasok ragyogó és nagy¬ 
számú hősitetteit, hanem a mi huszonhármas 
bakáink egész hadiéletét s dicsőséges mű¬ 
ködését megörökítse. Remélhető ennélfogva, 
hogy nemcsak a küzdő baj társak, hanem 
azok barátai és hozzátartozói körében is 
megérdemelt módon el fog terjedni, annyival 
is inkább, miután a mű tiszta jövedelme 
az ezred példátlan áldozatkészséggel te¬ 
remtett jótékony alapját : a legénység se¬ 
gélyre szorult rokkantjainak, özvegyeinek 
és árváinak alapját fogja gyarapítani. 
A vállalkozásnak a legteljesebb ered¬ 
ményt kívánom s bizton remélem, hogy a 
mű egyúttal a mi szép és nagymultú ezre- 
dünk ragyogó dicsőségét is a legszélesebb 
körben hirdetni fogja. 
A táborban 1916 április. 
Qlöcknez 
Oberst. 
Qlöcknez 
ezredes.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.